Vejen for Mig – BASIS abonnement

Vejen for Mig – BASIS abonnement

Livsduelighedsmateriale for unge

Billing information

We'll send your receipt and other important info to this email.

Bruger info

Time zone: (GMT+01:00) Copenhagen

If you want them to know who it's from, tell them here.

Your payment

Vælg GULD abonnementet og få tilsendt en materialepakke med 6 Styrkespil, 1 sæt A4-styrkekort og 1 Styrkeplakat

3 days free trial
then DKK 8,000 for 12 months
then DKK 6,500 each 12 months

I supplement til materialet Vejen for Mig, kan du vælge at uddanne en eller flere ressourcepersoner på livsduelighedsvejleder-uddannelsen.

Livsduelighedsvejleder-uddannelsen er opbygget over 10 undervisningsgange.

Med afsæt i den nyeste forskning i LIVSDUELIGHED, tilbyder StyrkeAkademiet en vejlederuddannelse i livsduelighed under ledelse af vores uddannelseschef og pædagogisk leder Louise Tidmand, Ph.d. Aarhus Universitet. Undervisningen varetages af landets dygtigste eksperter såvel som af Louise Tidmand selv.

Læs mere om uddannelsen på www.livsduelighedsvejleder.dk.

DKK 53,000 (+ 25% moms)

6 timer kursusdag for pædagogisk personale fra hele skolen. Dagen tagerudgangspunkt i SFI-notatets definition af begrebet LIVSDUELIGHED og kommer ind på følgende:

  • Hvad er Livsduelighed?
  • Hvordan kan vi arbejde konkret med udvikling af Livsduelighed i den pædagogiske praksis - i et ressourceperspektiv?
    - Herunder de tre aspekter: Personlige egenskaber, Sociale kompetencer og Kognitive kompetencer.
    - Herunder introduktion til og arbejdet med konkrete materialer og tilgange.
DKK 25,000 (+ 25% moms)

A4-styrkekortene er gode til brug i undervisningen - når man f.eks. taler om "Ugens styrke" kan man holde kortet op foran sig og kortene kan hænge på en tørresnor i klasseværelset, mens man laver styrkearbejdet, så eleverne hurtigt kan orientere sig om styrkernes navne og figuren, som tit skaber associationer til dén styrkes karakteristika.

DKK 99 (+ 25% moms)

Plakaten egner sig til brug i klassen, når man arbejder med de 24 styrker og giver et hurtigt overblik over styrkefamilierne og de 24 karakterstyrker.

DKK 50 (+ 25% moms)

På opstartsmødet kommer vores konsulent og præsenterer "Vejen for Mig"-materialet, gennemgår forskningen bag materialet, strukturen og gennemgår udvalgte lektioner, samt faciliterer, at det pædagogiske personale kan etablere en fælles referenceramme for arbejdet med livsduelighed på skolen.

Mødet varer 2 timer.

DKK 7,000 (+ 25% moms)
/

3-4 digit code (see where to find it)

All transactions are secured using 256-bit encryption.
Vejen for Mig – BASIS abonnement

Vejen for Mig – BASIS abonnement

Livsduelighedsmateriale for unge