Vejen for Mig – GULD abonnement

Vejen for Mig – GULD abonnement

Livsduelighed for unge

Billing information

We'll send your receipt and other important info to this email.

Bruger info

Time zone: (GMT+01:00) Copenhagen

If you want them to know who it's from, tell them here.

How many brugere?
Your payment

Supplér med en pædagogisk dag for det pædagogiske personale på hele skolen, hvor vi etablerer den fælles referenceramme for arbejdet med livsduelighedsaspekterne og faciliterer den eksplicitte undervisning og den implicitte undervisning i fagrækken.

Dagen tager udgangspunkt i SFI-notatets definition af begrebet LIVSDUELIGHED og kommer ind på følgende:

  • Hvad er Livsduelighed?
  • Hvordan kan vi arbejde konkret med udvikling af Livsduelighed i den pædagogiske praksis - i et ressourceperspektiv?
    Herunder de tre aspekter: Personlige egenskaber, Sociale kompetencer og Kognitive kompetencer.
    Herunder introduktion til og arbejdet med konkrete materialer og tilgange.

Dagen vil byde på oplæg fra Louise Tidmand og en workshopdel, hvor den teoretiske viden omsættes til pædagogisk praksis. Alle kursister får en kursusmappe med materialer, der understøtter dagens indhold og giver inspirationer til det videre arbejde.

Agenda:

Kl. 9.00-12.00

Livsduelighed & Dannelse

Styrkeworkshop

Styrkerne som fælles referenceramme og i den pædagogiske praksis

Kl. 12.00-15.00

Lidt om hjernen

Livsduelighed på Skoleskemaet

Opsamling og oplæg til det videre arbejde efter i dag

Alle priser er ekskl. transport (Statens takster og udgifter til færge/bro)

DKK 25,000 (+ 25% moms)

I supplement til materialet Vejen for Mig, kan du vælge at uddanne en eller flere ressourcepersoner på livsduelighedsvejleder-uddannelsen.

Livsduelighedsvejleder-uddannelsen er opbygget over 10 undervisningsgange.

Med afsæt i den nyeste forskning i LIVSDUELIGHED, tilbyder StyrkeAkademiet en vejlederuddannelse i livsduelighed under ledelse af vores uddannelseschef og pædagogisk leder Louise Tidmand, Ph.d. Aarhus Universitet. Undervisningen varetages af landets dygtigste eksperter såvel som af Louise Tidmand selv.

Læs mere om uddannelsen på www.livsduelighedsvejleder.dk.

DKK 53,000 (+ 25% moms)

A4-styrkekortene er gode til brug i undervisningen - når man f.eks. taler om "Ugens styrke" kan man holde kortet op foran sig og kortene kan hænge på en tørresnor i klasseværelset, mens man laver styrkearbejdet, så eleverne hurtigt kan orientere sig om styrkernes navne og figuren, som tit skaber associationer til dén styrkes karakteristika.

DKK 99 (+ 25% moms)

Plakaten egner sig til brug i klassen, når man arbejder med de 24 styrker og giver et hurtigt overblik over styrkefamilierne og de 24 karakterstyrker.

Plakaten medfølger, når man køber en "Min Styrkebog i Skolen" lærervejledning.

DKK 50 (+ 25% moms)

På opstartsmødet kommer vores konsulent og præsenterer "Vejen for Mig"-materialet, gennemgår forskningen bag materialet, strukturen og gennemgår udvalgte lektioner, samt faciliterer, at det pædagogiske personale kan etablere en fælles referenceramme for arbejdet med livsduelighed på skolen.

Mødet varer 2 timer.

DKK 7,000 (+ 25% moms)
Due Amount
Today DKK 0.00
Mar 25 DKK 8,000.00
Mar 25, 2024 DKK 6,500.00
Starting Mar 25, 2025, Vejen for Mig – GULD abonnement will renew each 12 months at DKK 6,500. Cancel anytime, cancellation takes effect at the end of every 12 months.
TodayDKK 0.00
Mar 25DKK 8,000.00
Mar 25, 2024DKK 6,500.00
Starting Mar 25, 2025, Vejen for Mig – GULD abonnement will renew each 12 months at DKK 6,500. Cancel anytime, cancellation takes effect at the end of every 12 months.
/

3-4 digit code (see where to find it)

All transactions are secured using 256-bit encryption.
Vejen for Mig – GULD abonnement

Vejen for Mig – GULD abonnement

Livsduelighed for unge

Due Amount
Today DKK 0.00
Mar 25 DKK 8,000.00
Mar 25, 2024 DKK 6,500.00
Starting Mar 25, 2025, Vejen for Mig – GULD abonnement will renew each 12 months at DKK 6,500. Cancel anytime, cancellation takes effect at the end of every 12 months.
TodayDKK 0.00
Mar 25DKK 8,000.00
Mar 25, 2024DKK 6,500.00
Starting Mar 25, 2025, Vejen for Mig – GULD abonnement will renew each 12 months at DKK 6,500. Cancel anytime, cancellation takes effect at the end of every 12 months.