Produkter

Livsduelighed for unge

DKK 8,000.00 (+ 25% moms)

Dette program er kommet til veje efter, at jeg gennemførte min Ph.d. ”Livsduelighed på Skoleskemaet – hvad, hvorfor og hvordan?” på Aarhus Universitet. I mit Ph.D.-forløb arbejdede jeg med 500 10. klasse elever, 67 undervisere og 3 skoleledelser for at afdække, hvordan man kan arbejde med livsduelighed i skoleregi. Jeg besøgte syv skoler i Australien og studerede i 3 måneder på University of Melbourne for at afdække, hvordan Australien har kunnet afbøde det fænomen, vi ellers oplever i det meste af den vestlige verden med unge, som har angst, symptomer på stress og en relativt stor del af befolkningen, som er udenfor det sundhedsmæssige, arbejdsmæssige og sociale fællesskab.

GULD-pakken indeholder en materialepakke med seks Styrkespil, A4 styrkekort og A1 styrkeplakat (værdi: 2.000 kr.).

Livsduelighedsmateriale for unge

DKK 6,500.00 (+ 25% moms)

Dette program er kommet til veje efter, at jeg gennemførte min Ph.d. ”Livsduelighed på Skoleskemaet – hvad, hvorfor og hvordan?” på Aarhus Universitet. I mit Ph.D.-forløb arbejdede jeg med 500 10. klasse elever, 67 undervisere og 3 skoleledelser for at afdække, hvordan man kan arbejde med livsduelighed i skoleregi. Jeg besøgte syv skoler i Australien og studerede i 3 måneder på University of Melbourne for at afdække, hvordan Australien har kunnet afbøde det fænomen, vi ellers oplever i det meste af den vestlige verden med unge, som har angst, symptomer på stress og en relativt stor del af befolkningen, som er udenfor det sundhedsmæssige, arbejdsmæssige og sociale fællesskab.

Basispakken er adgang til videoforløbet og uden materialepakke til kunder, der allerede har købt Styrkespillet og -materialerne.

Undervisningsforløb for elever med særlige forudsætninger

DKK 0.00 (+ 25% moms)

Ivar Benlös och Mig er et undervisningsforløb til elever med særlige forudsætninger i alderen 14-17 år. Programmet opfylder curriculum for nabosprog, trivsel, historie og samfundsfag.

Ivar Benlös er en historisk vikingekonge, som blev født brusk istedet for knogler. På trods af, at Ivar måtte bæres rundt og ikke var den fysisk stærke person, vi ofte forbinder vikinger med, så var han respekteret i vikingesamfundet for sin kløgt og snarrådighed. Hans brødre kom ofte til ham for råd og vejledning, når de skulle i krig.

Perspektivering til elevernes eget liv
Ivars status i vikingesamfundet viser eleverne, at vi alle kan noget, og tilsammen kan vi rigtig meget. Der er brug for alles bidrag på samme måde som Ivar fandt sin plads i vikingesamfundet.

Indhold
Programmet er et videoforløb bygget op omkring Ivar Benløs' liv med opgaver til fag som samfund, historie, nabosprog, etc., så eleverne får tværfaglige temaer.

– for teachers in schools and youth education

$312.50 (including 25% moms)

Many students are bored in school. Not only do they get bored once in a while - they are so bored or so frequently bored that it influences their learning, health and well-being.In this book, the authors go to battle against boredom - and they invite you to join. Based on the best and latest knowledge about learning and boredom, you get several strategies and tools to make an effort against boredom at your school and in your own teaching.The book contains 90 exercises aimed at students and teachers, which can be made with individual students, with classes, with a year group, in a teaching team or at school level.