Forskningsbaseret livsduelighed til din undervisning

Vejen for mig kan anvendes som et forløb eller som et katalog til undervisning
i livsduelighed på ungdomsuddannelser eller i udskolingen.

 

forskningsbaseret
FORSKNING
smartboard
DIGITAL UNDERVISNING
ungdomsuddannelse
UDDANNELSE

Klar til læring

God trivsel og læring er tæt forbundet. I en analyse, udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2019, fremgår det, at de studerende, der trives bedst, har en bedre oplevelse af egen læring end de studerende, der trives dårligst.

Flere end 13.500 studerende har deltaget i undersøgelserne, som dokumenterer, at der er en klar sammenhæng mellem trivsel og læring. Det er første gang, at resultaterne fra de to store spørgeskemaundersøgelser Læringsbarometeret og Uddannelseszoom bliver analyseret sammen.

Men i Den Nationale Sundhedsprofil 2018 kom det frem, at 23,4 % af unge mænde og 40,5 % af unge kvinder har symptomer på højt stressniveau og 10 % af unge er i NEET (Not in Education, Employment, or Training) (Statistikbanken). Denne samme gruppe ender i Udenforskab, udenfor det arbejdsmæssige, sociale og sundhedsmæssige fællesskab – ikke alene har det store personlige konsekvenser, men gruppen af borgere i udenforskab koster samfundet mere end 45 mia. kr. årligt, så behovet for at dyrke en generation, der kan vælge et liv, der duer for dem og leve det liv optimalt, er stort.

Som underviser er du helt i frontlinjen af denne kamp, og vi vil gerne bidrage til dit fantastiske arbejde med dette forskningsbaserede livsduelighedsmateriale, som kan anvendes i din egen undervisning.

Vi støtter din undervisning

 Vi tror på, at arbejdet med den mentale sundhed bedst fungerer i den unikke relation mellem underviser og elev. Derfor er dette program designet til din undervisning – materialet er praksisnært og afprøvet i undervisningssituationer.

Klar til læring

Trivsel og læring er i et dialektisk forhold - de positive emotioner åbner op for det optimale læringsrum

Akademisk præstation

Meget forskning dokumenterer, at en indsats for mental sundhed øger den akademiske præstation

Tværfagligt

Materialet indeholder elementer, som med fordel kan anvendes i fagfaglige fag som f.eks. matematik eller biologi

 

"Nu har jeg fået spurgt mange direkte om i fredags, alle jeg har talt med er helt ”høje” over kurset i fredags. De 24 styrker har virkeligt fået deres gang på jord i indskolingen her på skolen. Endnu engang bliver man bekræftet i nødvendigheden af, at lærer og pædagoger får fælles afsæt."

 

-LOTTE IVERSEN
SFO-leder, Hørsholm Skole


 

Så enkelt er det ...

Programmet Vejen for Mig er abonnementsbaseret, og abonnementet
kan bruges på hele skolen i abonnementsperioden, så du kan dele abonnementet
med kollegaer på skolen og I kan etablere en fælles referenceramme på skolen
for jeres arbejde med den mentale sundhed.

Tilmeld din skole

Brug materialet som forløb eller bruge program som katalog

Få kollega med

Fordel lektioner til fagrækken til den implicitte undervisning

Del succesen

Lav den fælles referenceramme for alt pædagogisk personale

PRAKSISNÆRT

Med mere end 10 års erfaring indenfor udvikling af undervisningsmaterialer til arbejdet med den mentale sundhed er Styrkeakademiet en af de førende udbydere i nichen. Vi investerede tidligt i at tilvejebringe forskning i livsduelighed, og med denne forskning tilbyder vi dig et materiale, der er plug'n'play til din undervisning, uanset om du vælger at bruge materialet som et forløb eller som et katalog.

Alle bidragsydere til programmet er uddannede undervisere og har erfaring fra undervisning af unge, så du får et plug'n'play program, du kan plukke i som et katalog eller bruge som et forløb.

Vælg abonnement

Basis

DKK 6.500/år

ekskl. moms

DIGITAL ADGANG

 

Mest populær

GULD

8.000/år

ekskl. moms

DIGITAL ADGANG + MATERIALEPAKKE
(VÆRDI: 2.000 KR.)


GØR DINE ELEVER KLAR TIL LÆRING

Tilmeld skolen til Vejen for Mig og få et plug'n'play program til jeres elevers livsduelighed, således at I kan bringe eleverne i trivsel og de positive emotioner, hvor den optimale læring finder sted.